Aktualności

Krótkie publikacje kancelarii dotyczące obszarów jej działalności.

Czy to koniec kamer samochodowych, jakie znamy?

W styczniu bieżącego roku, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła Wytyczne w sprawie przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, Version 2.0), zwane dalej Wytycznymi. Wynikające z nich zalecenia...

czytaj dalej