O mnie

Kilka słów o mojej działalności w prawie, biznesie i środowisku akademickim.

Maciej Szwejda

______________________

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskałem tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Jestem też absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z Georgia State University w Atlancie (Poznań-Atlanta MBA Program), które ukończyłem z wyróżnieniem w 2017.

Praktyka Zawodowa

______________________

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskałem tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Przez cały okres mej aktywności zawodowej zajmowałem się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Obsługa ta miała charakter wielowymiarowy. W początkach kariery zawodowej pełniłem funkcje wewnętrznego prawnika-specjalisty w spółkach średniej wielkości. Następnie kierowałem działami prawnymi dużych korporacji (w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych), takich jak Elektrim, Netia i Play. Przez wiele lat obsługiwałem też przedsiębiorców jako prawnik zewnętrzny, zarówno bezpośrednio, jak i w charakterze przedstawiciela dużych, poznańsko-warszawskich kancelarii, z którymi współpracowałem (BWHS, GWW Legal).

Jestem też absolwentem studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z Georgia State University w Atlancie (Poznań-Atlanta MBA Program), które ukończyłem z wyróżnieniem w 2017 roku, broniąc pracę końcową pod tytułem „Zarządzanie zmianą w obszarze zasobów ludzkich w procesach fuzji i przejęć”. Obecnie współpracuję z powyższymi uczelniami, prowadząc wykłady w ramach studiów MBA, w oparciu o własny autorski program pt. „Elementy prawa dla menedżerów”. Jestem także autorem materiałów dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczących zarządzania zmianą w procesach M&A.

Wszechstronne doświadczenie zdobyte podczas pracy wewnątrz firmy (zarówno w charakterze prawnika specjalisty, jak i prawnika menedżera) oraz w ramach zewnętrznej obsługi przedsiębiorców, w połączeniu z umiejętnościami nabytymi w trakcie studiów MBA, pozwalają mi na lepsze zrozumienie biznesu, zasad jego funkcjonowania, relacji firma-kontrahent, a także zależności między poszczególnymi działami firmy i specyfiki ich współdziałania. Dzięki temu doświadczeniu, połączonemu z wiedzą prawniczą, zlecone mi sprawy i projekty analizuję nie tylko z punktu widzenia prawnika, ale także biznesmena i menedżera. Umiejętności w tym względzie pozwalają mi na kreowanie rozwiązań odpowiadających biznesowym potrzebom klienta i pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu gospodarczego, w ramach obowiązujących przepisów.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Posługuję się biegle językiem angielskim i włoskim, a także językiem hiszpańskim na poziomie zaawansowanym.

Zapraszam Do Współpracy