Pro Bono

Moje działania o charakterze non-profit

Pro Bono

______________________

W ramach działalności społecznej o charakterze non-profit, Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz  Fundacji im. Dwighta Eisenhowera, której celem jest między innymi wspieranie różnorodnych form aktywności zawodowej, sportowej, turystycznej, kulturalnej, naukowej oraz hobbystycznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze współczesnego społeczeństwa informacyjnego

Zapraszam Do Współpracy