Nieodpłatny zakaz konkurencji po zakończeniu umowy zlecenia

Nieodpłatny zakaz konkurencji po zakończeniu umowy zlecenia

W umowach zlecenia, w których zleceniodawca jest przedsiębiorcą, niejednokrotnie spotkać można zapisy zobowiązujące zleceniobiorcę do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawcy przez określony czas po zakończeniu obowiązywania umowy. Mimo iż...
Czy to koniec kamer samochodowych, jakie znamy?

Czy to koniec kamer samochodowych, jakie znamy?

W styczniu bieżącego roku, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła Wytyczne w sprawie przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, Version 2.0), zwane dalej Wytycznymi. Wynikające z nich zalecenia...