Szkolenia

Zapraszam do zapoznania się z podstawowym zakresem szkoleń oferowanych przez kancelarię.

Szkolenia dla firm

______________________

Na życzenie klienta Kancelaria udziela porad prawnych w formie szkoleń dla pracowników oraz kadry zarządzającej firmy, obejmujących następujące zagadnienia:

  • Istota stosunku pracy, różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia (przyczyny, procedura, terminy)
  • Zakaz konkurencji w relacji pracodawca-pracownik, w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu
  • Ochrona prywatności pracownika (m.in. RODO w stosunku pracy, przetwarzanie danych osobowych pracownika  i kandydata do pracy, monitoring zakładu pracy oraz poczty elektronicznej, przeszukania, dress-code, wizerunek pracownika, dane biometryczne)
  • Nierówne traktowanie, dyskryminacja, molestowanie, mobbing – charakterystyka, konsekwencje, odpowiedzialność pracodawcy i sposoby zapobiegania
  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej za długi spółki
  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej za szkodę wyrządzoną spółce
  • Kontrakty handlowe – rodzaje, sposoby zawarcia, podstawowe elementy, odpowiedzialność za naruszenie kontraktu
  • Inne kwestie, po indywidualnym uzgodnieniu

Szkolenia mają charakter praktyczny, ilustrowane są przykładami faktycznych zdarzeń będących podstawą orzeczeń Sądu Najwyższego. Prowadzone są w sposób interaktywny, angażujący uczestników, w szczególności poprzez rozwiązywanie przez nich case’ów przedstawianych przez prowadzącego.

Zapraszam Do Współpracy